ElmasRom. Aşchierit, sudură, rectificare, produse de mare precizie strunjite, sudate, frezate

Profil principal al societăţti este prelucrări mecanice prin aşchiere, sudură, rectificare. Utilaje moderne cu control numeric.

Ca producţie principală prezentăm role, cilindrii, diferite produse de mare precizie strunjite, sudate, frezate, rectificate. Realizăm echilibrări dinamice şi statice.

Calitatea şi precizia avansată ne permite să livrăm întreaga producţie la export. Clienţii noştrii principali sunt din industria textilă, tipografică, alimentară, chimică. Prelucrăm ca materie primă diferite oţeluri, fontă, bronz, alamă, inox etc.

Termenele de realizare a comenzilor sunt micşorate mult datorită utilajelor moderne de mare precizie şi productivitate şi datorită faptului, că deţinem un mare stoc de materii prime şi materiale peste 600 t. Dimensiunile de prelucrare acoperă o gamă largă până la lungimi de 7000mm şi diametere de 400mm. Colectivul tehnic compune din ingineri tehnicieni, muncitori specializati de înaltă calificare în lucrările specifice societăţii.

Societatea reuşeşte să combine experienţa societăţii iniţiale italiene ELMAS, înfiinţată în anii 40 la Bergamo, cu utilajele noi, performante, încontinuu modernizate la cerinţele pieţii şi concurenţii mondiale.


© Copyright: ElmasRom SRL., 2019. Webdesign: http://www.voidart.ro/